وبلاگ ما

امتیاز دهید:
امتیاز شما به این مقاله:
امتیاز کل:

رزومه ما

تیم وبچاره پنج شنبه 21 شهریور 1398 0 نظر

رزومه وب چاره

دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺎري ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﻧﺶ ﺗﺌﻮرﯾﮏ شناخت ﺑﺎزار و ﺗﺠﺮﺑـﻪ طولانی مدت است. ﻣﺎ در وب چاره ﺑـﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ساﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦﺣﻮزه تجربه خوبی را برای ﺷﻤﺎ رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ. وب چاره در سال 1388 با هدف ارائه خدمات نوین دیجیتال ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ با کیفیت بالا و به شکل کاملا شفاف ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ. اوﻟﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ طراحی وب سایت های سفارشی، شرکتی، فروشگاهی و سازمانی ﺑـﻮد؛ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﮔﺴـﺘﺮش مجموعه، بازاریابی اینترنتی از طریق تبلیغات کلیکی و ﺳـﺌﻮ سایت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪ. ارائه ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و پکیج های فروش تضمینی، از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﺗﺠﺎري ﻣﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎري اﺳﺖ.

 

ﭼﺮا وب چاره را انتخاب کنیم؟ 

مجموعه وب چاره ﻫﻤﻮاره ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و برنامه ریزی بلند مدت نقش عمده ای در ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. به طور کل وب چاره در وحله اول طراحی سایت و سپس خدمات دیجیتال مارکتینگ و ارائه پکیج های فروش تضمینی در ﺟﻬﺖ ﺑﺮاورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و همچنین ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﻧﻼﯾﻦ روز دﻧﯿﺎ و اراﯾﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ را از اولویت های این کاری خود می داند.

تیم ما:

تیم ما از تخصصی ترین و کارامدترین افراد در زمینه ی طراحی و پیاده سازی وبسایت و تولید محتوا تشکیل شده است .

 

خدمات ما:

نرم افزار :

با توجه به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری گروه سایت کلوپ تصمیم گرفته است تا با توجه به نیاز کسب و کارهای مختلف در فضای اینترنت اقدام به تهیه نرم افزارهای مورد نیاز نماید و در دوره های مشخص با مبلغ مشخص نرم افزار را در قالب اجاره در اختیار کاربران خود قراردهد . چنانچه کاربر در هر زمان از کیفیت نرم افزار راضی نبود امکان لغو و دریافت وجه پرداختی وجود خواهد داشت .همچنین پیش بینی شده است چنانچه کاربری از امکانات نرم افزار رضایت مندی کامل داشت و خواهان خرید نرم افزار باشد این امکان برایش وجود داشته باشد .

دامنه ها به نام کاربران ثبت شده و دارای آدرس مجزا می باشد. 

دامنه :

با توجه به درخواست مشتری برای ثبت دامنه برای وب سایت این امکان فراهم شده تا از طریق وب چاره عملیات ثبت انجام پذیرد.

فضای میزبانی:

با توجه به نیاز استقرار نرم افزار بروی سرور گروه سایت کلوپ اقدام به خریداری و راه اندازی سرور در داخل کشور نموده است که این خدمات بروی پلن به کاربران ارایه می گردد.

قالب:

تیم طراحی گروه سایت کلوپ همواره درحال طراحی تم برای سایت و متناسب با کسب و کار مشتریان خود می باشد . این خدمات در زمان خرید پلن بصورت رایگان ارائه خواهد شد .

خدمات سئو :

تیم گروه سایت کلوپ با توجه به تجربیات خود آمادگی ارائه خدمات مشاوره در زمینه بهینه سازی سایت ،افزایش رنکینگ ،افزایش بازدید و.... با توجه به استانداردهای و ابزار بروز را دارد .

 

عوامل وجه تمایز وب چاره با همه رقبا ؟

1- CRO یا بهبود نرخ تبدیل:

یکی از  مهمترین عوامل در طراحی سایت بهبود نرخ تبدیل میباشد. به عبارت ساده تر نرخ تبدیل ورودی به مشتری که نسبت به سئو جوانتر میباشدو در سال های اخیر مورد توجه کسب و کارهای بزرگ وبی قرار گرفته است. هدف دستورالعمل ها و توصیه ها تبدیل ترافیک ورودی از روش های مختلف( سئو و بهینه سازی سایت) به خریدار نهایی و در نتیجه افزایش فروش سایت است. به طور کل که کاربرانی که به سایت شما وارد میشوند با نرخ بیشتری به مشتری تبدیل شوند. مهمترین گزینه در این زمینه ایجاد اعتماد در مخاطب است.هدایت درست و هدفمند هر دسته از کاربران ورودی به سایت به سمت جذب و در نهایت خرید باعث موفقیت اصلی و افزایش فروش و رونق کسب  و کار است..

در واقع می آموزید که سایت من چطور باشد تا این ورودی ها به خریدار تبدیل شوند؟

زمانی که مشتری علاقه مند به خرید چیزی می شود در اینترنت شروع به جستجو و تحقیق می کند ، سپس آنها را امتیاز دهی می کند و در نهایت بهترین آن را انتخاب و خرید میکند.

2-سِئو یا بهینه سازی سایت:

دانشی ست که رتبه وب سایت شمارا در نتایج جستجو  ارتقا میدهد. حضور در صفحه اول نتایج گوگل می تواند نقطه عطف موفقیت کسب و کار باشد. چرا که با اطمینان خاطر بالایی می توان گفت گوگل هدفمند ترین کاربران را در اختیار شما خواهد گذاشت.ﻣﺎ ﺗﺼﻮرات ذﻫﻨﯽ ﺷﻤﺎ را رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. ﻫﺪف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣـﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت را در داﯾﺮه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن در ﻣﻌﺮض ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﻧﺪ در ﭼﺸﻢ ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد. و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدد.یکی از ویژگیهای شرکت وب چاره سئو بیس بودن سایت های طراحی شده میباشد. گوگل قوانینی را برای کدنویسی سئو بیس اعلام کرده است. کدنویسی وب‌سایت باید به گونه‌ای انجام شود که تمام اصول سئو مورد تایید گوگل در آن رعایت شده باشد. رعایت این عوامل تاثیر بسزایی در موفقیت شما خواهد داشت. از این رو توصیه می‌شود در هنگام طراحی سایت علاوه بر ظاهر و زیبایی وب‌سایت، به کدنویسی اصولی نیز دقت کنید. به عبارت دیگر یکی از ویژگی‌های وب‌سایت، صرف نظر از کاربر پسند بودن، برنامه نویسی استاندارد بر مبنای الگوریتم‌های گوگل است.در برنامه نویسی اصول مختلفی وجود دارد که باید رعایت شوند یکی از آن‌ها به کاربردن صحیح تگ‌ها می‌باشند. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین و اصلی ترین فاکتورها در طراحی سایت سئو محور، رعایت اصول واکنش گرایی و رسپانسیو می‌باشد.

3- انتخاب بهترین و پیشرفته ترین زبان های برنامه نویسی:

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑـﻪ ﮐﻤﮏ زﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮا اﻧﺠﺎم داد.اما انچه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از آﺧﺮﯾﻦ ترفندها و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي روز ﻃﺮاﺣﯽ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺪﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺖ. ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﮐﺎرآﻣﺪي در اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در کیفیت موثرند.

نظرات

نظر بگذارید