مارکت پلیس

مارکت پلیس

ناحیه کاربری فروشندگان

معرفی کالاها توسط فروشندگان

نمایش سفارشات به فروشندگان

تعریف و مدیریت چندین انبار

ایجاد و مدیریت محموله ها

گزارش دهی جامع

بالاترین سطح امنیت

تعریف سایز بسته بندی

ثبت تبلیغات با دریافت هزینه

پروفایل کاربری پیشرفته

چندین فروشنده برای یک کالا

تعریف موجودی کالا ها