مارکت پلیس

ناحیه کاربری فروشندگان معرفی کالاها توسط فروشندگان نمایش سفارشات به فروشندگان تعریف و مدیریت چندین انبار ایجاد و مدیریت محموله ها گزارش دهی جامع بالاترین سطح امنیت تعریف سایز بسته بندی ثبت تبلیغات با دریافت هزینه پروفایل کاربری پیشرفته چندین فروشنده برای یک کالا تعریف موجودی کالا ها

ناحیه کاربری فروشندگان

معرفی کالاها توسط فروشندگان

نمایش سفارشات به فروشندگان

تعریف و مدیریت چندین انبار

ایجاد و مدیریت محموله ها

گزارش دهی جامع

بالاترین سطح امنیت

تعریف سایز بسته بندی

ثبت تبلیغات با دریافت هزینه

پروفایل کاربری پیشرفته

چندین فروشنده برای یک کالا

تعریف موجودی کالا ها